Nakupování

Jak se staví oboustranný betonový plot

Co si představit pod pojmem betonový plot – s tímto výrazem se můžete setkat velice často v souvislosti s prefabrikovanými díly, které do sebe zapadají tak, že se staví metodou suché vyzdívky. Bez lepidel, bez malty a dalších pojivových směsí. Základ výrobku tvoří průběžné a koncové sloupky, ty se zabudují napevno do země, do hloubky minimálně 80 cm, a mezi ně se pak do protilehlých drážek vsouvají velmi tenké, zhruba 4 cm silné betonové desky. Oplocení je však možné doplnit i jinými materiály, zejména jde o dřevěné latě či fošny nebo kovové mříže. Beton s kovem i se dřevem dobře ladí vzhledem k tomu, že se vyrábí v různých barevných verzích a mnoha vzorech, připomínajících kámen, dřevo a různé geometrické obrazce. Některé desky se koncipují jako jednostranné, kde vám záleží na vzhledu např. pouze z vaší zahrady, anebo betonové ploty oboustranné https://www.montazmpc.cz/, s povrchovým ozdobným reliéfem z obou stran.

cihlová zeď

Jak probíhá výstavba – komponenty (desky i sloupky) jsou velmi těžké, nejprve je nutné dodávku materiálu složit na vhodné místo, např. hydraulickým vysokozdvižným vozíkem nebo nakladačem. Poté se vyměří a zhotoví otvor pro první sloupek, ten se zabetonuje a po vytvrdnutí betonu se zasune první řada panelů do svislých drážek. Dále pokračuje hloubení otvoru a betonování druhého sloupku a další vkládání řady panelů a takto se postupuje až k poslednímu sloupku.

omítka na zdi

Podotýkáme, že každá z desek váží zhruba v rozmezí od 70 do 100 kilogramů a tomu se také musí přizpůsobit pracovní tempo a samotný postup. Bez mechanizačních prostředků to jde velmi obtížně, práce je fyzicky náročná, hlavně u vyšších výšek oplocení a ve svazích se strmějším sklonem. Proto je také vhodné v takových situacích přistoupit na nabídku odborné montáže specializované firmy, se zárukou na odvedenou práci a s pojištěním odpovědnosti za škody, způsobené v souvislosti s prací a manipulací s jednotlivými díly, kdy hrozí nebezpečí poškození i cizího majetku.