Služby

Pitná voda v nemovitosti

Vodu potřebuje pro běžné fungování každý den, a proto je důležité, aby nám doma bez problémů tekla. Pokud bude něco nepořádku, tak volejte instalatéra.

Pitná voda v nemovitosti

Nutný standart

Voda vhodná k pití je pro nás nutností, a proto v dnešní době otočíme kohoutkem a o nic se nemusíme starat, což nám přináší pohodlí. Putuje z vodárny, kde se upravuje a kontroluje, takže máme jistotu, že v ní nejsou žádné škodlivé látky pro naše tělo, takže ji můžeme s klidem pít, vařit s ní a všechny běžné činnosti. Vodárna muže být dost daleko od naší nemovitosti, takže se většinou staví na vysoké vody nádrže a jiná zařízení, z kterých se žene s pomocí spádu voda do nemovitostí přes veřejnou síť, kde má určitý tlak.

kohoutek s vodou

V naší nemovitosti už si musíme zajistit dobré rozvody, které dostanou vodu na všechna potřebná místa. Základním prvkem je potrubí, které zajistí, aby se voda dostala tam, kam přesně potřebujeme, přičemž musíme hledět hlavně na materiál. V síti musí být různé kolínka pro změnu směru a křižovatky pro rozvětvení sítě. Vše musí být dokonale těsné, aby voda někde neunikala či neprosakovala.

Únik kapaliny

Jednoho dne se může stát, že objevíme třeba mokrý flek na zdi. Příčiny můžou být různé. Nejdříve je dobré zkontrolovat, jestli na dané místo nemůže třeba zatékat. Pokud nezjistíme v tomto ohledu žádný problém a naopak fakt, že tudy vede potrubí s vodou, tak máme nejspíše problém. Mohl se totiž stát to, že potrubí prasklo a nám teď voda proniká do nemovitosti. Musíme to začít hned řešit, protože pro budovu je to problém.

hydrant s vodou

Zavolejte tedy instalatéra, který se postará o vyhledání úniku vody. V potrubí může být jenom malá prasklina. Dříve to znamenalo vybourat značnou část místnosti, než bylo dané místo nalezeno. V dnešní době k tomu mají profesionálové vybavení. Tím je třeba detektor, jenž funguje za pomocí plynu, přes který se nám zobrazí místo úniku. Takto stačí vybourat jenom kousek, dané místo opravit a zase dát vše do původního hezkého stavu, kdy ani nepůjde poznat, že zde někdy nějaká oprava proběhla.